Woongroep de Olmen is een ouderinitiatief voor een woonhuis voor jong volwassenen waarbij begeleid zelfstandig wonen met gescheiden zorg plaatsvindt. Het gaat om bewoners die zorg, begeleiding, veiligheid en (aan)sturing nodig hebben. Een toegekende WLZ-indicatie is een vereiste.

 

 

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen heeft Woongroep de Olmen aansluiting gezocht met Amerpoort als professionele zorgaanbieder in de regio. Deskundige begeleiding is een must om een beschermde leefomgeving voor de bewoners te creƫren waar ruimte is voor respect, privacy, huiselijkheid en zorg op maat. Woongroep de Olmen heeft op 6 februari 2017 een zorgovereenkomst getekend met Amerpoort. Zij leveren 24 uurs zorg in het appartementencomplex.

 

Langdurig verblijf/ wonen is het uitgangspunt. Iedereen heeft een vorm van volwaardige dagbesteding.
De bewoner kan een ontwikkelingsstoornis hebben, zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS of autisme, zolang deze stoornis niet belemmerd of storend werkt op de andere bewoners.
De intentie is om een woongroep te zijn waar sociale ontmoeting en verbinding op een huiselijke manier vorm krijgt.