Het gebouw ligt in het centrum van Bussum, aan de Olmenlaan.  Deze plek is bij uitstek geschikt in verband met het dorpse karakter. De kleinschaligheid biedt alle faciliteiten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. De sociale betrokkenheid, veiligheid en enigszins beschermde omgeving, op redelijke afstand van bijvoorbeeld openbaar vervoer biedt een uitstekende leefomgeving voor de jongeren.

 

 

Begin 2017 werd een huurovereenkomst getekend met de eigenaar van het pand. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in april en op 1 september 2017 is het pand opgeleverd.
Op 27 september zijn de eerste jongeren er gaan wonen en na een week was de inhuizing compleet.