Stichting Woongroep Bussum

Inschrijving Kamer van Koophandel:   62911120
Rekeningnummer:   NL32INGB0006839108  t.n.v. Stichting Woongroep Bussum
RSIN nummer:   855010113
Postadres secretariaat:    Fahrenheitlaan 8, 1222 LN Hilversum
Telefoonnummer contactpersoon Lidy Blaas:   06 22509183
E-mail:   woongroepbussum@hotmail.com

 

Doelstelling

De stichting Woongroep Bussum heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm met 24 uurs zorgverlening ten behoeve van 23 jongvolwassenen met een matige/licht verstandelijke beperking. Een veilige plek met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

De stichting huurt een pand met 23 appartementen en 3 gezamenlijke huiskamers en kantoor/ slaapruimte en verhuurt die weder aan de bewoners. Daarnaast koopt de stichting de zorg collectief in bij een gekwalificeerde zorgaanbieder. De stichting is verantwoordelijk voor onderhoud van de personenalarmeringssyteem, digitale planbord en de collectieve ruimtes en de inboedel daarvan. Voor de kosten van vervanging / afschrijving op deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd.

 

Bestuurssamenstelling

voorzitter:  Britta Gielen
secretaris:  Petra Hesta
penningmeester:  Nellejet van Tilburg
algemeen lid:  Lidy Blaas
algemeen lid:  Ems Willems

Beloningsbeleid bestuursleden en adviseurs:  de bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Beleidsplan

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is er een intentie verklaring getekend met  Amerpoort.
De stichting is in verregaande onderhandeling met de eigenaar van een pand aan de Olmenlaan in Bussum. De verwachting is om voor de zomer een intentieovereenkomst voor de huur van 23 appartementen te ondertekenen.
Gelden verkregen uit subsidies, donaties en sponsoring worden risicoloos op een spaarrekening gezet (Rekening voor verenigingen en stichtingen: NL32INGB0006839108) en zijn uitsluitend bedoeld voor middelen en activiteiten van de  bewoners van Woongroep Bussum.

 

Jaarverslag 2016

Balans per 31-12-2016

Jaarverslag 2015

Balans per 31-12-2015