Corona maatregelen in onze Woongroep

Het is ondertussen half juni. De lockdown en alles wat daarbij hoort is nu 12 weken geleden gestart. Ondertussen zijn ook wij bij de Olmen aan het versoepelen. En kunnen we nu dus wat terugkijken. Het was geen makkelijk proces. In de media heeft iedereen kunnen lezen hoe zwaar deze maatregelen voor zorginstellingen zijn geweest. En al zijn wij dan een particulier initiatief, wij zijn ook gebonden aan de regels van onze zorgverlener, Amerpoort, die bij ons in huis de zorg verleent. Op 15 maart hebben wij het corona-kernteam opgericht, dat bestond uit drie bestuursleden en onze teamleider van Amerpoort. Wij begrepen al snel dat wij aan de slag moesten met de landelijke maatregelen, meer dan alleen die maar volgen. We moesten ook proactief nadenken over de stappen die we konden zetten. Vanaf 17 maart waren de meeste dagbestedingen dicht en daarmee het dagritme van onze bewoners geheel verstoord. En juist dat ritme is zo belangrijk voor onze jongeren met een licht verstandelijke beperking. Berichten via een app groep en twee keer per week vergaderen via een beeldscherm, bleek dé manier om contact te houden. Zo konden wij wekelijks en soms dagelijks bijsturen als dat nodig was. En net als miljoenen Nederlanders, keken ook wij elke keer naar de persconferenties en maakten dan nieuw beleid.   We hebben het best goed gedaan. Het is ons gelukt om de woongroep niet helemaal ‘dicht’ te gooien en te zorgen dat bezoek van ouders mogelijk was. Voor onze bewoners was dat essentieel.  Gezondheid is belangrijk maar welzijn is dat ook. Die afweging hebben we telkens weer gemaakt. Wat is goed voor de bewoners, voor ouders en natuurlijk ook voor het zorgteam? We hebben zelfs in die periode twee keer via zoom een ouderbijeenkomst gehad. Dat zetten wij mogelijk voort, aangezien wij geen geschikte ruimte hebben om met circa 30 mens bij elkaar te komen. Wij hebben veel geleerd in het corona tijdperk en deze is nog zeker niet voorbij. We zijn trots op hoe we het gedaan hebben, maar moeten heel alert blijven.   Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ons samen lukt!