Decoraties voor de Kerstmarkt

Vorige week zondag is er hard gewerkt aan het maken van mooie kerstdecoraties voor de Kerstmarkt.   Van bouwbedrijf M. Lankreijer uit Hilversum kregen we 40 meter steigerhout. De Boedelwagen uit Huizen heeft een mooi bedrag gedoneerd, waar we hout voor hebben gekocht. Ruud van de Ven en zes medestudenten van het Hout- en Meubileringcollege te Amsterdam hebben daar op hun vrije zondag allerlei mooie producten van gemaakt, samen met een aantal jongeren van de woongroep.   Tijdens het knutselen door werd genoten van de overheerlijke appeltaart, geschonken door Brownies en Downies uit Bussum.   De kerstmarkt is op zondag 11 december in de Spiegelstraat te Bussum. Zie de agenda voor meer informatie.          

ANBI-status voor Woongroep Bussum

Stichting Woongroep Bussum is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften, schenkingen en legaten aan Woongroep Bussum volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover en het rekeningnummer waarop gedoneerd kan worden, is te vinden op de pagina Sponsoring.  

Opbrengst collecte Fonds VG

In de laatste week van september is door een groep ouders en jongeren in Bussum gecollecteerd voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. Na lang tellen was duidelijk hoeveel dit heeft opgeleverd voor Woongroep Bussum: een bedrag van 1231,15 euro. Iedereen die heeft meegewerkt hartelijk bedankt!