Woongroep de Olmen is een gerealiseerd ouderinitiatief voor 22 jong volwassenen waarbij begeleid zelfstandig wonen met gescheiden zorg plaatsvindt. Het gaat om bewoners die zorg, begeleiding, veiligheid en (aan)sturing nodig hebben. Een toegekende WLZ-indicatie is een vereiste.

Langdurig verblijf/ wonen is het uitgangspunt. Iedereen heeft een vorm van volwaardige dagbesteding.
De bewoner kan een ontwikkelingsstoornis hebben, zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS of autisme, zolang deze stoornis niet belemmerd of storend werkt op de andere bewoners.
De intentie is om een woongroep te zijn waar sociale ontmoeting en verbinding op een huiselijke manier vorm krijgt.

 

 

Het gebouw ligt in het centrum van Bussum, aan de Olmenlaan.  Deze plek is bij uitstek geschikt in verband met het dorpse karakter. De kleinschaligheid biedt alle faciliteiten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

De sociale betrokkenheid, veiligheid en enigszins beschermde omgeving, op redelijke afstand van bijvoorbeeld openbaar vervoer biedt een uitstekende leefomgeving voor de jongeren.

 

 

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen heeft Woongroep de Olmen aansluiting gezocht met Amerpoort als professionele zorgaanbieder in de regio. Deskundige begeleiding is een must om een beschermde leefomgeving voor de bewoners te creëren waar ruimte is voor respect, privacy, huiselijkheid en zorg op maat.
Woongroep de Olmen heeft op 6 februari 2017 een zorgovereenkomst getekend met Amerpoort. Zij leveren 24 uurs zorg in het appartementencomplex.