Stichting Woongroep Bussum is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor donateurs betekent die status dat ze giften, schenkingen en legaten aan Woongroep Bussum volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie hierover en het rekeningnummer waarop gedoneerd kan worden, is te vinden op de pagina Sponsoring.