Onze aanvraag bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek is gehonoreerd.

Op 1 oktober hebben we een cheque voor Woongroep de Olmen mogen ontvangen van 3500 euro !