Onze aanvraag bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek is gehonoreerd.
Op 2 november hebben we een cheque voor de Woongroep mogen ontvangen van € 9.000,– !