Heel fijn nieuws op 7 oktober: Onze aanvraag bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek is gehonoreerd. We hebben een cheque van maar liefst 8.000 euro in ontvangst mogen nemen.

Dank Rabobank voor de interesse en steun in ons mooie project.