In de laatste week van september is door een groep ouders en jongeren in Bussum gecollecteerd voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. Na lang tellen was duidelijk hoeveel dit heeft opgeleverd voor Woongroep Bussum: een bedrag van 1231,15 euro. Iedereen die heeft meegewerkt hartelijk bedankt!