In de week van 25 t/m 30 september heeft een enthousiaste groep ouders en jongeren in Bussum gecollecteerd voor het Fonds verstandelijk gehandicapten.

De collecte viel in een bijzonder drukke periode, want iedereen was volop bezig met het bewoonbaar maken en inrichten van de appartementen.

Er is een groot bedrag opgehaald voor het Fonds verstandelijk gehandicapten, namelijk 1949,33 euro. De helft van de opbrengst is voor Woongroep Bussum. Hartelijk bedankt collectanten en gulle gevers!

 

 

Fonds verstandelijk gehandicapten