Er is ook dit jaar weer door ouders, bewoners en betrokkenen gecollecteerd voor HandicapNL.

De opbrengst van de collecte is 1817,69 euro en daarvan is de helft voor onze woongroep. Een fantastisch bedrag! Dank aan alle collectanten!


Logo HandicapNL