Eind mei hebben bewoners en enkele ouders van de Olmen in Bussum gecollecteerd voor het Oranje Fonds. De helft van de opbrengst van de collecte is voor het Oranje Fonds en de andere helft is voor woongroep de Olmen.

In totaal is 1112,87 euro opgehaald, waarvan 556,44 euro voor de woongroep bestemd is.  Een heel mooi bedrag!

Hartelijk dank aan alle enthousiaste collectanten en aan al die gulle gevers!