Op 18 maart hebben wij de Stichting Woongroep Bussum officieel opgericht.

Het bestuur bestaat uit de initiatiefnemers Ems Willems (voorzitter), Petra Hesta (secretaris) en Lidy Blaas (penningmeester). Te zijner tijd is het de bedoeling het bestuur uit te breiden met twee bestuursleden.

Het oprichten van de Stichting betekent dat wij nu als rechtspersoon kunnen handelen en praten met verschillende partijen die nodig zijn voor het realiseren van de woongroep.