Woongroep de Olmen: een warm en veilig thuis voor jongeren met een verstandelijke beperking
Welkom op onze website!

Woongroep de Olmen is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

De woongroep biedt een veilige haven met 24-uurs zorg door Amerpoort aan 22 jongvolwassenen. Privacy, respect, huiselijkheid, goede zorg en optimale begeleiding op maat staan hier voorop. Onze bewoners weten en voelen: “Hier ben ik thuis”!

Wij houden u graag op de hoogte.