Stichting Woongroep Bussum

Inschrijving Kamer van Koophandel: 62911120

Rekeningnummer: NL32INGB0006839108

RSIN nummer: 855010113

Postadres secretariaat:
Fluitekruid 24
3621 RJ Breukelen

Contactpersoon Wim de Groot:
E-mail:
woongroepbussum@hotmail.com

Doelstelling

Het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking. De woonvorm is een veilige plek met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

De stichting huurt een pand met 22 appartementen, 3 gezamenlijke huiskamers en een kantoor/slaapruimte. De appartementen verhuurt de stichting aan de bewoners. De stichting levert de bewoners 24-uurs zorg, collectief ingekocht bij een gekwalificeerde zorgaanbieder. De stichting is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem voor personenalarmering, het digitale planbord en de collectieve ruimtes (inclusief de inboedel). Deze kosten worden betaald uit een reservefonds.

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Britta Gielen
secretaris: Wim de Groot
penningmeester: Petra Hesta 
algemeen lid: Peter Kusters
Beloningsbeleid bestuursleden en adviseurs:  de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplan

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is er een zorgovereenkomst met een gekwalificeerde zorgaanbieder. Gelden verkregen uit subsidies, donaties en sponsoring worden risicoloos op een spaarrekening gezet (rekening voor verenigingen en stichtingen: NL32INGB0006839108) en zijn uitsluitend bedoeld voor middelen en activiteiten t.b.v. de bewoners van Woongroep de Olmen.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening-2020

Jaarrekening-2019

Jaarrekening-2018

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Balans per 31-12-2016

Jaarverslag 2015

Balans per 31-12-2015