Met grote dank aan:

Administratiekantoor de Waal,  Albert Heijn,  Ars Donandi,  Casterenshoeve,  Cornelia-Stichting, Dirk Bos Fonds, Dr. C.J. Vaillantfonds,  Elise Mathilde Fonds,  Fonds verstandelijk gehandicapten,  Fundatie Van den Santheuvel Sobbe,  Gijs en Van Cleef,  HandicapNL, Kansfonds,  Kapelle Onroerend Goed, KeukenConcurrent,  Kiwanis,  Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN),  Lakeland Foundation,  Marion Polak Stichting,  NSGK,  Oranje Fonds,  mr. Roelsefonds,   P.W. Janssen’s Friesche Stichting,  Rabobank Gooi en Vechtstreek Coöperatiefonds,  Rotary Club Naarden-Bussum,  Sauter Wijnen,  Stichting Boschuysen, Stichting Helder Gooise Meren, Stichting Huibert van Saane,  Stichting Hulp na Onderzoek,  Stichting Mijn Eigen Thuis,  Stichting Voorzorg Utrecht,  Tuvalu Media,  Van den Brink-Houtman Stichting,  VSBfonds,  Westland Familiefonds,  W.M. de Hoop Stichting
De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat tot doel heeft het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. 
Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl