Stichting Woongroep Bussum komt graag in contact met mensen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit mooie project. Wilt u ons steunen en een bijdrage leveren aan deze woongroep voor jongeren met een verstandelijke beperking?
Vraag informatie aan over de mogelijkheden tot sponsoring en/of donatie via Stichting Woongroep Bussum.

 

Uw hulp als sponsor of donateur is hard nodig en zeer welkom!
Doneren kan op rekeningnummer  NL32INGB0006839108   t.n.v. Stichting Woongroep Bussum.

 

ANBI

Stichting Woongroep Bussum is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan de woongroep volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Als stichting met ANBI-status zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze stichting op een internetsite te publiceren. Klik hier voor deze informatie.

 

ANBI