Wat wens je voor je verstandelijk gehandicapte zoon? Een plek waar hij woont met andere jongeren waar hij het leuk mee heeft en een plek waar hij zich thuis voelt. En dan is het ook nog gezellig en wordt er goed voor hem gezorgd. Zodat hij niet vereenzaamt en zich ook nog verder ontwikkelt. Een plek die echt zijn thuis is.